İSO Tarafından düzenlenen Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin İkinci Çalıştayı Gerçekleştirildi

Üniversite sanayi işbirliğini değerlendirmek ve bu konudaki engel ve fırsatları tartışmak amacıyla akademisyenler ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile “Üniversitelerin Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Beklentileri” çalıştayında görüşlerimizi aktardık.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.