Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı - 2016

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları gibi sınai mülkiyet haklarının korunmasının geliştirilmesine yönelik 2016 yılı Nisan ayında düzenlenen sınai mülkiyet kanunu tasarısı
Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ulaşmak için:
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf