Akademisyen İlişkileri

TURKTEK Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi; üniversiteler, sanayi ve devlet üçlü yapısının kesiştiği noktada görev alarak teknolojiye dayalı girişimlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Türkiye, Ar-Ge harcamalarında OECD ülkeleri arasında aşağı sıralarda yer alırken, üniversitelere düşen Ar-Ge harcamalarında en üst sıralarda yer almaktadır. Zira Ar-Ge çalışmalarının büyük bir kısmı üniversitelerde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarından çıkan fikirlerin ticarileştirilerek

sanayinin hizmetine sunulabilmesi ve sanayi fikirlerinin ve ihtiyaçlarının üniversitelerdeki teknik altyapı ve akademisyen desteği ile ticarileşebilir çıktılar haline getirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi açısından son derece önemli ve kritiktir.

TURKTEK Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi bu amaçla yürüttüğü akademisyen ilişkilerini üç farklı yolla sürdürmektedir:

• Sanayi kuruluşlarının projelerine teknik gereksinimleri doğrultusunda üniversitelerden akademisyen ve bilimsel danışmanlık hizmetinin temin edilmesi
• Akademisyenlerin Ar-Ge projelerinin veya bilimsel çalışmalarının ticarileştirilerek ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetlerine sunulmasına yönelik iş birliklerinin  gerçekleştirilmesi
• Akademisyenlerin bilimsel projelerinin desteklenmesi