Proje Destekleme ve Yatırım Ofisi

Akademisyen ve sanayi çevrelerindeki fikir sahibi girişimcilerin önündeki en önemli engellerden birisi çalışmalarını finanse edebilecekleri risk sermayesi eksikliğidir.

TURKTEK Teknoloji, fikir sahiplerine yönelik olarak aşamalı ve kompozit bir destek modeli sunmaktadır.  Bu doğrultuda araştırmacıların ve girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirilmesi sonrasında, öncelikli olarak AR-GE süreçlerine yönelik olarak finansal destek sağlamaktadır. Bu destek ürün ya da sistemin prototipinin geliştirilmesi sürecini kapsamaktadır.Bu aşamada verilen destekler üç farklı yapı üzerinden sürdürülebilmektedir.

1-      Araştırmacının doğrudan kendi organizasyonuna sponsorluk,

2-      Start-up yatırımlar,

3-      Sözleşme esasına dayalı sponsorluklardır.

Bu yapıya yönelik gerekli finansman, risk sermayesi fonları, doğrudan sanayici sponsorluğu ve kamu desteklerinin bir kompozisyonu olarak sunulabilmektedir. Ar-Ge projesi başarıyla tamamlanmış olan firmalara ikinci faz destek olarak, ürün ticarileştirme desteği sunulmaktadır. Bu destek, proje çıktılarının patent yatırımlarının yapılması, bunların potansiyel müşterilerle buluşturulması ve ihtiyaçlar doğrultusunda girişimcinin şirketleşme çalışmalarına ilişkin finansal destek ve danışmanlık faaliyetlerini içermektedir.

Proje fikirlerinizi linkteki formu doldurarak bizimle paylaşabilirsiniz.