Patent Değerleme

     1.      Kurumlar Vergisi Teşviği Amaçlı Patent Değerleme (Ön Patent Değerleme Raporu)

 

Maliye Bakanlığı tarafından 19/02/2014 tarihli Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; “Sınai mülkiyet haklarına istisna” getirilmiştir. Bu kapsamda incelemeli patent ve faydalı model belgeli buluşlara ilişkin gelirlere Kurumlar Vergisinden %50 oranında indirim uygulanabilecektir. İlgili teşvikten yararlanabilmek için “Ön  Değerleme Raporu” düzenlenmesi gerekmektedir.

Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi  değerleme uzmanlarından ve akademisyenlerden oluşan kadrosuyla patent değerinizin hesaplanması ve patent ön değerleme raporunun hazırlanması için hizmet vermektedir.

 

2.      Özel Amaçlı Patent Değerleme Raporu

 

Firmalar; büyüme ve birleşmeler, tasfiye ve iflas, patentlerin satışı, lisanslanması veya dava konusu olması gibi çeşitli durumlarda patent değerlemesine ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Tüm bunların yanında firmalar; patent portföylerinin yönetimi, bütçeleme ve kaynak tahsis kararları, Ar-Ge yatırım kararları gibi şirket politikalarının belirlenmesinde patentlerinin ve fikri mülkiyet haklarının değerlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Patentler aynı zamanda, şirketlerin hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının oluşturulma aşamasında da önem kazanmaktadır. Bu bakıma şirket bilançolarında yer alan gerçekçi ve doğru değerlemiş patentler hisse senedi fiyatlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Bilgi ekonomilerinde firmaların maddi olmayan varlıklarının da değerlenmesi aşamasında, fikri mülkiyet haklarının, özellikle de patentlerin değerlenmesi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bugün Dünya ekonomisine bakıldığında patent lisanslarından elde edilen gelirlerin öneminin sürekli olarak arttığı görülmektedir. Bunun yanında firmaların sahip oldukları patentler firmaların değerlerini etkilemekte olduğu gibi firmaların sahip oldukları patent portföyleri,  borsada daha yüksek fiyatlardan işlem görmelerini de etkilemektedir. Dolayısıyla firmaların sahip oldukları patentlerin değerlenmesi ve fiyatlandırılabilmesi, firmaların değerlerinin belirlenmesinde önem kazanmış durumdadır.

İşletmelerin fikri mülkiyet stratejileri ise şirketlerinin fikri mülkiyete konu varlıklarını koruyacak, bu varlıkların değerlerini belirleyecek ve değerlerini artıracak nitelikte olmalıdır. Bunun yanında işletmeler rakiplerinin de fikri mülkiyet faaliyetlerini yakından takip etmek durumundadır. Bu onları hem istemeden karşı karşıya gelebilecekleri ihlallerden korur hem de haklarını korumasına yardımcı olacaktır. İşletmeler fikri mülkiyet stratejileri doğrultusunda buluşlarını tescille veya ticari sırla korurken, tescilli fikri mülkiyet haklarını lisanslama yoluyla onlardan gelir elde etmeleri de mümkündür.  Bu sebeple günümüz koşullarında işletmelerin kendileri için en doğru orta ve uzun vadeli fikri mülkiyet stratejilerini belirlemeleri ayakta kalabilmek ve rekabet edebilmeleri için hayati önem taşımaktadır.

Bir varlığa ilişkin strateji belirlemek ve o varlığın ticaretini yapmak için o varlığın değerinin bilinmesi gerekir. İşletmelerin doğru fikri mülkiyet stratejileri güdebilmeleri ancak bu patentlerin kendileri için ve piyasa için değerlerinin net bir şekilde belirlenmesi ile mümkün olabilir. Bu sebeple patent değerleme işlemleri firmalar için oldukça önemlidir.

Patentler, teknik bir buluşu belgelendirilmenin ötesinde, potansiyel değeri olan varlıklardır. Fiziksel bir varlıkları olmayan patentler geleceğe dönük ekonomik faydalara sahip olduğu gibi, bu faydalar yüksek belirsizlik içermektedir. Bir patentin ekonomik değerinin ölçümlenebilmesi için patentin hukuki, teknik(mühendislik), pazar boyutlarının finansal bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sebeple patentlerin ticari değerlerini belirlerken; patent vekilleri, patentin ait olduğu teknik alanda uzman akademisyenler, sektörde uzman pazar araştırma kuruluşları ve finansal alanda uzman akademisyenlerin katkılarıyla ve değerli görüşleriyle hareket etmekteyiz.

Bu koşullar doğrultusunda, Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi  firmaların ve üniversitelerin patent portföylerinin değerlenebilmesi açısından en uygun modeli sunarak patent değerlemelerinin en doğru ve isabetli şekilde yapılabilmesini amaçlamaktadır.