Patent Ön Değerleme Raporu

19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 82 nci maddesiyle bu Kanuna eklenen “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesinde, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara yönelik istisna uygulaması düzenlenmiştir. Bu kapsamdaki tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patent ve faydalı model belgesi ile korunmakta olan buluşların;

Kiralanması, Devri veya satışı, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları ve üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’si, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesna olabilecektir.

İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, oluşturacağı katma değer dikkate alınarak buluşun devri veya satışı halindeki değerinin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından patent değerleme raporu düzenlenmesi şarttır. İstisna uygulamasına ilk defa konu edilecek patentli veya faydalı model belgeli buluşlarla ilgili olarak patent değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla, “PATENT ÖN DEĞERLEME RAPORU” hazırlanması gerekmektedir.  Patentli veya faydalı model belgeli buluşların 1/1/2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları için, patent değerleme raporunun düzenlenmesinden ve istisnadan yararlanılacak azami tutarın kati olarak tespit edilmesinden sonra, istisnadan yararlanmaya başlanılabilecektir.

Turktek Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi; Patent Değerinin hesaplanabilmesi ve “Patent Ön Değerleme Raporu” düzenlenerek firmaların vergi istisnasından yararlanabilmesi için uzman kadrosuyla hizmetinizdedir.