VİZYON & MİSYON

VİZYONUMUZ

TURKTEK Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi; sanayi ve üniversite işbirliğinin sağlanarak; ülkemizin Ar-Ge tabanlı rekabet edilirliğinin artırılmasını, ulusal ve uluslararası alanda yeni ürün geliştirmelerinin arttırılarak ülke ekonomisinin kalıcı ve istikrarlı büyümesine katkıda bulunmayı hedeflemiştir.


MİSYONUMUZ

TURKTEK Teknoloji Geliştirme ve Transferi Merkezi;  üniversite ve sanayi işbirliğinin sağlanması yoluyla ülke sanayisinin teknoloji transferine yardımcı olmayı, teknolojik bilginin ticarileşmesinin sağlanmasını ve uluslararası alanda rekabet edebilir yeni ürün geliştirme çalışmalarının desteklenerek ülke ekonomisinin kalıcı ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanmayı hedeflemiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan, Ar-Ge’ye dayalı üretimlerin ve teknik kökenli girişimcilerin fikirlerini desteklemek ve ticarileşebilir çıktılar haline getirmek temel misyonumuzdur.