Patent Değerleme Yöntemleri Nelerdir?

Bir patentin değerinin belirlenmesinde tek ve kesin bir yöntem bulunmamaktadır. Nitekim bir patentin değeri ne amaçla/hangi yöntemle değerlenmesine bağlı olarak değişebilmesiyle birlikte; hangi zaman için ve hangi veriler, varsayımlar ve kısıtlar değerlendirildiğine göre oldukça değişkenlik arz edebilmektedir.

Literatürde özellikle portföy değerleme için çeşitli yöntem çalışmalarının devam etmesinin yanında temel olarak aşağıda patent değerleme yöntemleri belitrilmiştir.

MALİYET METODU

 •   Yeniden Üretme Metodu
 •   Yerine Koyma Metodu (Yenileme)
PAZAR METODU
 • Satış karşılaştırma metodu
 •  Pazar odaklı yerine koyma maliyeti metodu
 • Karşılaştırmalı gelir farkı medodu

GELİR METODU

 • Gelir artış metodu
 • Kar dağıtım metodu
 • Teliften kurtulma metodu
o   Kar farkı analizi
o   Yatırım geri dönüş oranı analizi
o   Satışın %5i metodu
o   %25 kuralı (pratik kural)
o   Karşılaştırmalı kuvvetli yanlar analizi
o   Diğer telif oranları tespit metotları
 • Teknoloji faktörü
 • Ulaşılabilir maksimum kar (UMK) metodu

DİĞER DEĞERLEME METODLARI

 • Risk ayarlamalı bugünkü net kar metodu
 • Olasılık ağaçları metodu
 •  Mento Karlo metodu
 •  Duran varlıklar için seçenekli Değerleme Metodu

Patent değerleme literatüründe ve uygulamasında, herhangi bir patentin değeri, gelir yaklaşımı çerçevesinde genellikle söz konusu patente ilişkin gelecekteki beklenen nakit akışlarının iskonto edilmesi ve toplam bugünkü değerinin bulunması şeklinde hesaplanır. Gelir yaklaşımı başlığı altında direkt nakit akış yöntemi, isim hakkından kurtulma (relief-from-royalty) yöntemi, çok dönemli artık getiri yöntemi ve artan nakit akış yöntemi vardır. Gelir yaklaşımı, mevcut, devam eden operasyonlarda kullanılan patentlerin değerlemesinde en çok tercih edilen yaklaşımdır.

Piyasa yaklaşımında ise patent değeri, karşılaştırılabilir, aynı veya benzer patentlerin piyasa fiyatları üzerinden tahmin edilir. Karşılaştırılabilir bir patent, kullanım alanı, nakit akışları, büyüme potansiyeli ve risk düzeyi değerlemeye konu olan patente benzer olan bir patenttir. Patent alım satım işlemlerinin genellikle aktif bir piyasa ve borsa dışında yapılması nedeniyle değerlemede kullanılabilecek karşılaştırılabilir patentlerin piyasa değerlerine ulaşmak oldukça zordur.

Maliyet yaklaşımında, değerlemeye konu olan patentin geliştirilmesinde katlanılan maliyet veya yerine koyma ve yeniden geliştirme maliyetleri dikkate alınır. Maliyet yaklaşımı, bir patentin gelecekteki potansiyelini yansıtmaması nedeniyle eleştirilmektedir.


Turktek Teknoloji, uluslararası standartlar ve kabul görmüş veriler ışığında patentinizin değerini amacına en uygun yöntemle değerlemekte olup, değerleme raporlarımızda farklı yöntem ve senaryo analizlerine yer vermektedir.